محمد کشمی خواننده ترانه‌های فولکلور افغانستان درگذشت

حمد کشمی خواننده مشهور ترانه‌های فولکلور و محلی افغانستان دیشب در ۸۸ سالگی درگذشت.