شمار قربانیان کووید۱۹ در ایران از مرز ۳۰ هزار گذشت 

شمار قربانیان کووید۱۹ در ایران از مرز ۳۰ هزار گذشت 
وزارت صحت ایران می‌گوید که شمار قربانیان بیماری کووید۱۹ در این کشور به ۳۰ هزار و ۱۲۳ نفر رسید.