ترکیه الحاق غیر قانونی کریمه را به رسمیت نشناخته است

این مطلب را رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اظهار داشت