پولیس فرانسه ۹ تن را به اتهام قتل یک معلم بازداشت کرد

پولیس فرانسه ۹ تن را به اتهام قتل یک معلم بازداشت کرد
۹ تن در پیوند به قتل یک معلم در فرانسه بازداشت شدند. 


منابع پولیس می‌گویند که از میان بازداشت شده‌ها ۴ تن شان به شمول یک کودک، نزدیکان مهاجم مظنون هستند. 


از جملۀ ۵ تن دیگر، ۴ تن آنها  والدین دو دانش آموز مکتب اند. 


به این معلم ناوقت دیروز جمعه با چاقو  در حومۀ شهر پاریس  حمله شد. 


به اساس گزارش، او اخیراً کاریکاتورهای منسوب به پیامبر اسلام را به دانش آموزان نشان داده بود. 


مهاجم مظنون در تیر اندازی پولیس زخم برداشت و سپس درگذشت. 


گزارش شده است که کارت شناسایی به دست آمده، نشان می‌دهد که مهاجم مرد ۱۸ سالۀ متولد مسکو بوده. 


بر اساس تحقیقات جاری، او باشندۀ اصلی چچن بود.  


امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه این رویداد را حملۀ  تروریستی توصیف کرده.