څیړونکي:‌ د پاکستان ریاست په انټرنېټ د موادو نګرانۍ په نامه خلک قابو کول غواړي

څیړونکي:‌ د پاکستان ریاست په انټرنېټ د موادو نګرانۍ په نامه خلک قابو کول غواړي
د پاکستان موجوده حکومت پرله پسې دعوه کوي، وايي د اظهار په ازادۍ باور لري خو نه غواړي چې سوشل مېډيا په هېواد کې د کرکې راپارولو او د پاکستان پوځي او عدالتي ادارو پرضد وکارولې شي.