تعهد بیش از دوهزار دهقان بدخشان به عدم کشت کوکنار

ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت بدخشان می‌گوید که ۲۱۶۶ دهقان در ولسوالی‌های ارگو، خاش و درایم با دریافت کمک‌های برنامه بدیل معیشت کشت کوکنار را متوقف کردند.
Originally published at - https://www.darivoa.com/a/narcotic-poppy-alternative-projects-badakhshan/5625251.html