خلیلزاد: به هدف کاهش خشونت فشار‌های امریکا افزایش می‌یابد

خلیلزاد: به هدف کاهش خشونت فشار‌های امریکا افزایش می‌یابد
نمایندۀ ویژه ایالات متحده در امور مصالحۀ افغانستان از افزایش خشونت‌ها در این کشور ابراز نگرانی کرده است.